Wstęp deklaracji

Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://cus.chrzanow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 32 623 52 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Kolonia Stella 11, 32-500 Chrzanów


Data publikacji strony internetowej: 11 maja 2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 maja 2021 r.

Centrum Usług Socjalnych prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej (adres: https://bip.malopolska.pl/cuswchrzanowie).Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 11 maja 2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika CUS.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  18.03.2024r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Beata Gielec
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 32 623 52 60 wew. 17

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek- Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11, 32-500 Chrzanów.

Parking ogólnodostępny znajduje się przy budynku. Na parkingu wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. CUS usytuowany  jest w budynku dwukondygnacyjnym, w którym funkcjonują : Środowiskowy Dom Samopomocy, Świetlica Środowiskowa, Świetlica Terapeutyczna, Jadłodajnia, Dział Usług Opiekuńczych, obsługa administracyjno- księgowa.

Przed wejściem do placówki zawieszona jest tablica informacyjna, a na drzwiach znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika. Nad wejściem, jak i w budynku, nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

Pomieszczenia  dla użytkowników znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Wejście  pozbawione jest  barier  architektonicznych. Wewnątrz budynku zamontowana jest platforma  dla  osób z niepełnosprawnością ruchową.  Pomieszczenia CUS-u, w tym pomieszczenia sanitarne (łazienka i toalety), pozbawione są barier architektonicznych i wyposażone są w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Informacje dla osób głuchych, głuchoniemych, głuchoniewidomych

Ośrodek nie posiada pracowników wykwalifikowanych do obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Informacje dla osób niedowidzących lub niewidomych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Prawo wstępu z psem asystującym.

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.

Pomoc w zakresie poruszania się i funkcjonowania w placówce  osób niewidomych lub niedowidzących świadczą pracownicy CUS-u.