Dział usług opiekuńczych - sprawowanych w domu chorego obejmuje pomocą i wsparciem osoby, które z powodu choroby, wieku, niepełnosprawności, wymagają zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych w miejscu pobytu. Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne  są realizowane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie. Zakres tych usług to:

  • pielęgnacyjne,
  • dostarczanie posiłków,
  • pomoc w praniu,
  • pomoc w zakupach,
  • opieka higieniczna
  • zabezpieczenie opału i wody,
  • załatwianie czynności administracyjnych,
  • zapewnienie kontaktu z otoczeniem,
  • inne usługi zaspokajające podstawowe czynności życiowe.