W Centrum Usług Socjalnych przygotowuje się, wydaje oraz dostarcza obiady mieszkańcom gminy Chrzanów. Usługa ta jest realizowana na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stołówka