Centrum usług Socjalnych w Chrzanowie jest jednostką budżetową Gminy Chrzanów, realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dyrektor – Izabela Żmuda

Zadania realizowane są w dni powszednie w godzinach od 700 do 1500.

Dane kontaktowe: 

Telefon – 326235260, 326238951
E-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działy:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Świetlica Środowiskowa i Terapeutyczna
 • Dział Usług Opiekuńczych
 • Jadłodajnia
 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn.

Świadczone formy pomocy mają na celu:

 • przeciwdziałanie samotności osób starszych, utrzymanie tych osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji,
 • organizację i aktywizację życia, pobudzanie do aktywności intelektualnej i motorycznej,
 • integrację społeczną,
 • reintegrację społeczną bezdomnych mężczyzn
 • wsparcie i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,
 • doradztwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • współpracę z instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych oraz środowiskiem lokalnym,
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkoły podstawowej prawidłowej, zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie pozalekcyjnym,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia w środowisku społecznym oraz pełnienia należnych dla płci i wieku ról społecznych.

 

*** W związku z trwającą na Ukrainie wojną zamieszczamy w poniższym linku PORADNIK DLA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

https://emdr.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/Jak-rozmawiac-z-rodzinami-z-Ukrainy-wysoka-jakosc.pdf